Dobierając materiał izolacyjny do nowobudowanego czy poddanego renowacji domu, napotykamy zazwyczaj na barierę nieznanych wartości, które charakteryzują kupowany przez nas wyrób. Jednakże nawet zupełnie nieobeznany z zagadnieniami fizyki budowli, czy akustyką klient może w sposób w pełni wiarygodny ocenić, który materiał jest lepszy, a który gorszy.

Od momentu wstąpienia Polski do UE obowiązuje nas jednolity w całej Europie system mierzenia i deklarowania właściwości technicznych wyrobów izolacyjnych, czyli przykładowo: zarówno w Portugalii, jak i na Węgrzech w ten sam sposób, zgodnie z tą samą procedurą mierzy się parametr termoizolacyjności wyrobu (tzw. współczynnik przewodzenia ciepła  λ). Mamy więc jednolity sposób mierzenia laboratoria, które przeprowadzają badanie są bardzo skrupulatnie sprawdzane. Dotyczy to oczywiście WSZYSTKICH parametrów.

Współczynnik przewodzenia ciepła (tzw. lambda) wyrażana przy pomocy greckiej litery λ  jest jedną z podstawowych cech wyrobów izolacyjnych. Zawsze w indeksie tej litery powinna znaleźć się litera "D" oznaczająca, że jest to wartość deklarowana zgodnie z przepisami - λD. Brak tej litery może oznaczać, że producent próbuje zwieść klienta poprzez zadeklarowanie wartości lepszej ale zmierzonej w innych warunkach, a zatem nieporównywalnej.

 

Współczynnik "lambda" pokazuje nam, ile ciepła przeniknie przez materiał niezależnie od jego grubości (bo jest to cecha materiału, a nie produktu).
Im mniejsza "lambda", tym lepiej! Czyli materiał z lambdą 0,030 izoluje lepiej niż materiał z lambdą 0,042.

Jeśli użyjemy materiału z mniejszą lambdą, tym więcej ciepła zatrzymamy w domu, tym mniej wydamy pieniędzy na ogrzewanie. Poglądowe obliczenia oszczędności na kosztach ogrzewania dla budynków o różnej wielkości, rodzaju ogrzewania w różnych regionach Polski można na stronie Kalkulatora Oszczędności ISOVER.